Kalite Politikamız

HAT SINAİ VE TIBBİ GAZLAR A.Ş.  Yönetimi,

Tüm süreçlerde, sanayi ve hizmet kuruluşlarının verimliliğini arttırmaya çalışan, ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,

Tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Faaliyetleri sürdürürken kirliliği önlemeyi, atıklarımızı azaltmayı, doğal kaynakları israf etmemeyi, ortaya çıkan atıkları yasaların öngördüğü şekilde bertaraf etmeyi,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir