Oksijen Üreteçleri

Azot gibi atmosferik bir gaz olan OKSİJEN, kabaca soluduğumuz havanın %21’ini oluşturur. Sınırsız ve bedava hammadde sağladığı için, oksijen üretimi de hava ayrıştırma teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilir. Sanayi ve Medikal uygulamalarda sıkça kullanılan oksijen gazı, Hatgaz tarafından projelendirilen tesislerde, müşteri ihtiyacına göre sıvı ya da gaz olarak, çeşitli safiyet ve miktarlarda üretilebilir.
 
Oksijen üretim ürün gamımızda bulunan sistemler:
 
  • Oksijen Jeneratörleri
(%95 - %99 safiyette, 0,2 - 30 Nm3 / saat kapasiteli tesisler)
 
  • VSA Sistemleri 
(%90 - %93 safiyette, 20 - 120 ton/gün kapasiteli tesisler)
 
  • Kriyojenik Sistemler
(300 ton / gün’e  kadar kapasiteli tesisler)
 
Basınçlı havadaki oksijeni, diğer gazlar ve safiyetsizliklerden ayırarak yüksek basınç altında gaz olarak ya da sıvı fazda depolama ve oradan da prosese verme mantığıyla çalışan sistemler, uzun ömürleri, çok az bakım ve işçilik gerektiren yapılarıyla, tüm sektörde tercih edilmekte ve kullanıcılara büyük ekonomik avantajlar sağlamaktadırlar.